Thủ tục bồi thường

Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu bao nhiêu?

Tôi mới mua nhà chung cư và đang tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ. Cho tôi hỏi khi tham gia, số tiền bảo hiểm tối thiểu nhận được là bao nhiêu? (Quang Minh, 35 tuổi)

Trả lời:

Theo Điều 4, Nghị định 23/2018 của Chính phủ, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư (gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định trên, tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản, số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận như sau:

– Đối với các tài sản như nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng.

– Đối với các tài sản như hàng hóa, vật tư (gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm): Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.

Theo Phụ lục 2, Nghị định 79/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy, nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 5 tầng hoặc có khối tích từ 5.000 m3 thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ sẽ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Căn cứ các quy định trên, toàn bộ tài sản thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng của cư dân trong chung cư đều phải mua bảo hiểm cháy nổ.

Chia sẻ:
BÀI LIÊN QUAN